Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) organised 21-day ‘Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016’ begins at Nairobi, Kenya

hss-vssv-12Nairobi Kenya December 13, 2016: Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) organised 21-day cadre training camp ‘Vishwa Sangh Shiksha Varg-2016’ is being held at Nairobi, Kenya.

Began on December 10, 2016 the 21-day residential camp to conclude on December 31, 2016.
RSS Akhil Bharatiya Sah Vyavastha Pramukh Anil Oak, Hindu Swayamsevak Sangh’s Soumitra Gokhale, Anil Vartak visited the Vishwa Sangh Shiksha Varg.
On December 25, 2016 a spectacular Path Sanchalan Route March is organised at HCK Ground, Nairobi.
On Decembr 30, 2016 RSS Sarakaryavah Suresh Bhaiyyaji Joshi to visit Vishwa Sangh Shiksha Varg at Nairobi. Suresh Bhaiyyaji Joshi to address the valedictory ceremony.

Source: http://worldhinduism.org/2016/12/12/hindu-swayamsevak-sangh-hss-organised-21-day-vishwa-sangh-shiksha-varg-2016-begins-at-nairobi-kenya/