Invitation- Arya Maha Samelan- 24,25,26 Jan 2015, New Delhi

Bathak-18.01.2015-N

Folder 1-Arya Maha samealn-2015

Folder-Arya Maha samealn-2015Delhi Chalo Arya’o

KAYP DELHI ke tatvavdhan mai
Akhil Bhartiya Arya Maha Samelan
awam
251 Kundiya Virat Yag
Dinak-  24, 25, 26 Jan 2015 (Sat, Sun & Monday)
Venue: Kamal Cinema Ground, Safdar Jung Enclave, New Delhi-110029.
                       (Near Metro Station Green Park)
Aap Sabhi Sapariwar Sader Aamantrit Hai.
Anil Arya
Mukhya Sanyojak
:09810117464, 9868002130, 9868051444, 011.27653604, 27653539.

Source: WHN Media Network