Video Speech of Dr Mohan Bhagwat on RSS’s annual 25 day Tritiya Varsh Sangh Shiksha Varg

RSS

Rashtriya Swayamsevak Sangh

Published on Jun 12, 2016

 

Listen the full Speech of Dr Mohan Bhagwat on the valedictory ceremony of RSS’s annual 25 day Tritiya Varsh Sangh Shiksha Varg at Nagpur.

40m 40s

Source: World Hindu News (WHN)