Indian Republic Day celebrations at RSS Chennai Office

Republic Day celebrations took place today morning at Pranth RSS Karyalaya, Chennai. Sri Jeyamani, Pranth Pramukh, Arokya Bharati hoisted the national flag and addressed the gathering.

National Flag is also hoisted at on-going Prantha Shivir premises at Avaraikulam. Flag hoisted by Sri S. Ramakrishnan Jilla Sanghachalak, Thoothukudi. Sri Sreenivasa Kannan Ji, Kanyakumari Vibhag Sanghachalak addressed the gathering.